De Vuurkaart

Dit zijn de oplagen die bij mij bekend zijn. Deze aantalen staan achter op de vuurkaarten.
19697 = Oplage van 100.000
49572 = Oplage van 20.000 (Heet geen vuurkaart maar strijderskaart)
32011 = Oplage van 10.000
28746 = Oplage van 7.500
44468 = Oplage van 5.000 (Ik denk dat dit een oplage is voor een hernieuwde aanvraag i.v.m. verlies of beschadiging, kaarten zien er vaak vrij nieuw uit).
Daarnaast bestaan er nog vuurkaarten zonder nummer achter op, waarschijnlijk was dit de eerste oplage. Hoe groot deze oplage is dat weet ik niet. 100.000??
Het aantal voor het teken is waarschijnlijk de nummer reeks van uitgave. Zie bijlage waarvan in dat reeksnummer er 7500 zijn uitgegeven.,
Tot nu toe heb ik alleen deze reeksnummers gezien. Dat is een totaal 142.500 exemplaren.
Ik heb een reeks Vuurkaarten gezien zonder nummer er op. Misschien was dit de eerste reeks, of vielen die onder de reeks van 100.000 stuks.
Niet iedereen had recht op een vuurkaart te krijgen:
Een "Vuurkaart" wordt in principe verleend aan de militairen van het Belgisch leger die tijdens den oorlog, tussen 4 Augustus 1914 en 11 November 1918, op al dan niet onafgebroken wijze, wezenlijk ten minste twaalf maanden effectieven dienst bij de in aangeduide eenheden hebben volbracht. Voorziene periode van twaalf maand wordt tot negen maand beperkt voor : de militairen die, van 4 augustus tot 31 oktober 1914 of van 28 September 1918 tot 11 November 1918, behoord hebben tot één der vermelde eenheden en die deel genomen hebben aan al de krijgsverrichtingen hunner eenheden. De militairen van voormelde eenheden, die eervol in de handen van de vijand zijn gevallen tijdens een krijgsverrichting van een regelmatig samengestelde eenheid of eenheidsfractie en die, na uit een gevangenschap te zijn ontvlucht, zich terug bij het leger hebben vervoegd. De Vuurkaart zal, welke ook de duur zij van de werkelijke aanwezigheid in de bedoelde eenheden, worden afgeleverd aan de militairen, die uit deze eenheden werden geëvacueerd wegens tegenover den vijand opgelopen verwondingen (gasvergiftiging, enz) en die, bij het verlaten van het hospitaal, door een medische commissie wegens hun verwondingen ongeschikt voor de dienst werden bevonden en derhalve, tot afdanking wegens reform voorgedragen of in een sedentaire dienst gehandhaafd werden. De in handen van de vijand gevallen verwonde militairen en de na 11 November 1917 in één der voorziene eenheden aangekomen militairen, kunnen welke ook de duur der aanwezigheid zij de Vuurkaart slechts bekomen indien zij, wegens hunne verwondingen, door een pensioencommissie definitief ongeschikt werden bevonden.
Bij koninklijk besluit van 13 mei 1936 kan het "Vuurkruis" onder bepaalde omstandigheden verleend worden ten postume titel.

Bij de vuurkaart hoorde het vuurkruis insigne wat later het vuurkruis medaille is geworden.

Vuurkruis

Datum van instelling Het vuurkruis werd ingesteld op 6 Februari 1934 en is de belangrijkste medaille ter ere van de 1e Wereldoorlog na de IJzer medaille. Deze medaille werd uitgereikt aan alle soldaten die aan het front onder vuur gelegen hadden en hiervoor de vuurkaart ontvangen hadden.
Aantal Belgische soldaten 265.000.
Aantal gesneuvelden volgens (Onze Helden Gesneuveld voor het vaderland) is ongeveer 33135.
265.000 - 33.135 is 231.865 overlevenden.
Het aantal kaarten van 142.500 is dus iets meer dan 61% van de overlevende. Niet iedereen had recht op deze kaart dan heeft dus meer dan 61% deze kaart aangevraagd.
Dat is mijn schatting.