Eugene Leon Kisters
Gegevens

Familienaam : Kisters
Voornaam : Eugene Leon
Geboren :  
Plaats :  
Rang : Reserve Luitenant
Gediend van / tot :  
Bij het :  
Divisie :
Volgnummer :  
Frontstrepen : 8
Kwetsuren :  
Medailles : Ridder in de Kroonorde met Palm
Ridder in de Orde van Leopold II
Officierskruis
Militair Eereteeken 1ste Klasse
IJzer medaille
Zegemedaille
Herinneringsmedaille van den oorlog 1914-1918
De Herinnerinsmedaille aan de Regeerperiode van Leopold II

Oorkonden

Foto / Schild