Jan Baptiste Deroeck

Gegevens

Familienaam : Deroeck
Voornaam : Jan-Baptiste
Geboren : Gent
Plaats :  
Gestorven :  
Plaats :  
Rang : Brigadier
Gediend van / tot :  
Bij het :  
Divisie :  
Volgnummer :  
Frontstrepen : 2 + 6 eere
Kwetsuren : 1
Medailles : Oorlogskruis plus Palm
Zegemedaille
Herinneringsmedaille van den oorlog 1914-1918
Erkentelijkheidsmedaille van het N.W.O.?

Oorkonden