Arthur Blondeel


Gegevens

Familienaam : Blondeel
Voornaam : Arthur
Geboren :  
Plaats :  
Rang : Luitenant Kolonel
Adjudant Politie Commissaris
Gediend van / tot :  
Bij het :  
Divisie :
Volgnummer :  
Frontstrepen :  
Kwetsuren :  
Medailles : Zegemedaille
Herinneringsmedaille van den oorlog 1914-1918
Oorlogskruis met Palm
Militair Eereteeken 2e Klasse
Burgerlijk Ereteeken 1ste Klasse
Burgerlijk Ereteeken en het kruis 2de Klasse
Ridder in de Orde van Leopold II met Zwaarden
Herinneringsmeddaille der Oude Rijnwacht 1918-1929-1945-1947

Onderscheidingen / Oorkonden

Foto's